Breaking News
Loading...
Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Hôm nay hoductin sẽ gửi đến các bạn phiên bản ghost mới nhất, đó là Ghost Windows 8 Professional Full Driver  (No soft).
Bản ghost này có gì:
  • Làm từ bản Windows 8 Professionnal nguyên gốc, chưa cái soft nào vào.
  • Đã active.
  • Không tinh chỉnh bất cứ gì của Windows để tạo sự ổn định là bản nguyên thủy.
  • Full Driver cho tất cả các máy
Ghost Windows 8 Professional Full Driver sạch (No soft) GallerySoft.info
Ghost Windows 8 Professional Full Driver sạch (No soft)
Các bạn có thể tải về bản Ghost ở các phần bên dưới:
Part1   Part2   Part3    Part4     Part5    Part6   Part7    Part8     Part9    Part10  Part11   Part12
Part13   Part14    Part15   Part16    Part17    Part18  

Comments
0 Comments
Facebook Comments by Ho Duc Tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét