Breaking News
Loading...
Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể.
Chương 1 Giới thiệu chung
Chương 2 Lập trình Web với ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
Chương 3 Ngôn ngữ kịch bản trong lập trình Web
Chương 4 Lập trình Web động với công nghệ ASP
Chương 5 Kết nối CSDL trong lập trình Web động với ASP
Link: http://adf.ly/NBtPe

Pass: GallerySoft.info
Comments
0 Comments
Facebook Comments by Ho Duc Tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét