Breaking News
Loading...
Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Robot Hủy Diệt, Tiến sĩ Vasi (Rajnikanth) phát minh ra một robot cực mạnh – Chitti – là một bản sao của chính anh. Hội đồng khoa học robot AIRD không chấp nhận Chitti với lí do là nó không có cảm xúc và những phán đoán lý trí. Trong quá trình lập trình lại Chitti, tình cờ Chitti có được cảm xúc và dường như đã sẵn sàng cho việc hội nhập vào thế giới con người. Thế nhưng, Chitti lại yêu Sana (Aishwarya Rai) vị hôn thê của tiến sĩ Vasi.
Comments
0 Comments
Facebook Comments by Ho Duc Tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét