Breaking News
Loading...
Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Khóa từ xa hoặc Wipe điện thoại của bạn nếu nó bị mất hoặc bị đánh cắp. Chỉ cần gửi một tin nhắn SMS đặc biệt để một thiết bị mất tích để remotelyactivate bảo vệ.

Tin chuẩn bị trước sẽ được hiển thị trên màn hình nếu điện thoại thông minh bị khóa, cho phép bất kỳ công dân tuân thủ pháp luật mà tìm thấy điện thoại thông minh của bạn để trả lại cho bạn.
Xác định vị trí điện thoại thông minh của bạn sử dụng GPS, GSM hoặc Wi-Fi - xem vị trí chính xác của nó trên Google Maps.
Điều đầu tiên là một tên trộm bình thường không có gì để loại bỏ một thẻ SIM. Nếu thẻ SIM được thay thế, tính năng SIM Watch sẽ ngay lập tức khóa điện thoại và gửi cho bạn một thông báo qua email với số điện thoại mới.


[IMG]
[IMG]

[IMG]
CLICK HERE TO DOWNLOAD APK phiên bản mới nhất trên GooglePlay
Comments
0 Comments
Facebook Comments by Ho Duc Tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét