Breaking News
Loading...
Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013Resource Hacker là phần mềm
chỉnh sửa file EXE, DLL, CPL hiệu quả và nhanh chóng. Download Resource Hacker và khám phá ngay.

Resource Hacker-Chỉnh sửa file EXE, DLL, CPL
Resource Hacker-Chỉnh sửa file EXE, DLL, CPL
Giới thiệu về phần mềm Resource Hacker

Resource hacker là một phần mềm miễn phí để chỉnh sửa các tập tin DLL, EXE, CPL và nhiều tập tin khác) . Bạn có thể thêm vào, xóa, xem, đổi tên, thay đổi tài nguyên hiện hữu trong tập tin bằng cách sử dụng phần mềm này.
Phần mềm này dùng đẻ thay đổi Icon, Việt hóa các phần mềm rất hay


Resource Hacker – Chỉnh sửa file EXE, DLL, CPL

Bạn không cần phải cài đặt nó, đơn giản là hãy giải nén các tập tin và chạy phần mềm. Nó cũng không tạo ra bất kỳ mục nào trong Registry của bạn.
Download Resource Hacker
Tải về tại đây
Comments
0 Comments
Facebook Comments by Ho Duc Tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét